Νέα

Ενημερωτικό δελτίο Βρείτε το πιο πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο

1ο Ενημερωτικό Δελτίο

ΙΟΥΛΙΟΣ 2022

2ο Ενημερωτικό Δελτίο

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022

3ο Ενημερωτικό Δελτίο

ΙΟΥΝΙΟΣ 2023

4ο Ενημερωτικό Δελτίο

ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΣ 2023

5ο Ενημερωτικό Δελτίο

ΜΑΡΤΙΟΣ 2024

Νέα για το πρόγραμμα. Παρακαλούμε βρείτε τα τελευταία νέα