Συνεργάτες

Συνεργάτες

Documenta

Η DOCUMENTA είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1996 και διαθέτει 25ετή εμπειρία έχοντας υλοποιήσει περισσότερα από 70 έργα της ΕΕ. Συμμετέχει ενεργά σε διαδικασίες κοινωνικής ένταξης, ενεργού συμμετοχής στα κοινά, ένταξης στην αγορά εργασίας, εκπαιδευτικής μεθοδολογίας και καθοδήγησης, με βασικό προσανατολισμό τη βελτίωση των δεξιοτήτων σε διαφορετικούς πληθυσμούς στόχους: ενήλικες +45 ετών, μακροχρόνια άνεργοι, νέοι επιχειρηματίες, άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο και γενικά ομάδες σε κίνδυνο αποκλεισμού. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας πλήρους διαδρομής για την κατάρτιση/ένταξη επέτρεψε στον οργανισμό να αναπτύξει ένα εύρος τεχνογνωσίας που καλύπτει από την ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών έως τον σχεδιασμό και την παροχή εκπαίδευσης δια ζώσης και εξ αποστάσεως για διαφορετικές ομάδες μέσω του σχεδιασμού και του καθορισμού νέων επαγγελματικών προφίλ. Δραστηριοποιείται σε πολλά δίκτυα όπως τα: Metronet, ITER, SOFI, Monneta, το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Πολιτών κ.λπ. ή το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Φτώχειας στην Cantabria (EAPN Cantabria), ο οργανισμός πραγματοποιεί σημαντικό έργο για την ενδυνάμωση και την ενσωμάτωση ομάδων που κινδυνεύουν να αποκλειστούν.

Consorzio - ABN

Η Κοινοπραξία ABN αποτελείται από μια μικρή ομάδα ανθρώπων που εργάζονται καθημερινά για να επιτύχουν την ισχυρότερη δυνατή συνέργεια μεταξύ των ιδιαιτεροτήτων των επιμέρους συνεταιρισμών και των περιοχών στις οποίες λειτουργούν, των ιδιαιτεροτήτων της Κοινοπραξίας και των στόχων της.

Αυτή η κοινότητα κοινών στόχων και στρατηγικών αποτελούν τη βάση ενός ταξιδιού που ξεκίνησε μαζί με πολλά συνεργαζόμενα-μέλη, τα οποία σήμερα περισσότερο από ποτέ βλέπουν την Κοινοπραξία ABN ως «κοιτίδα» ανάπτυξης και ως «ηγέτη» επιχειρηματικών ευκαιριών για τα μέλη της κοινοπραξίας.

Σε αυτή την κοινή πορεία, οι τομείς σχεδιασμού και ανάπτυξης αποτελούν την καρδιά κάθε επιχειρηματικής «ευκαιρίας», που υποστηρίζεται διαρκώς από το ουσιαστικό έργο που επιτελείται από τις άλλες λειτουργίες της εταιρείας.

ΚΕΘΕΑ

Το ΚΕΘΕΑ είναι το μεγαλύτερο δίκτυο υπηρεσιών απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης στη χώρα μας. Συγκαταλέγεται στους βασικούς φορείς του εθνικού σχεδιασμού εναντίον των εξαρτήσεων και είναι σύμβουλος οργανισμός του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου (ECOSOC) του ΟΗΕ σε θέματα ναρκωτικών.

Με πρόδρομο την ΙΘΑΚΗ, την πρώτη ελληνική θεραπευτική κοινότητα (1983), το ΚΕΘΕΑ από το 1987, ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, δημιουργεί θεραπευτικά προγράμματα ψυχοκοινωνικής προσέγγισης για διαφορετικές ομάδες-στόχους. Τα προγράμματά του αντιμετωπίζουν ολοκληρωμένα και χωρίς τη χορήγηση υποκαταστάτων το πρόβλημα της χρήσης και της εξάρτησης, με τη συμμετοχή της οικογένειας και της κοινωνίας.

Σήμερα το ΚΕΘΕΑ διαθέτει περισσότερες από 100 μονάδες πανελλαδικά, σε 31 πόλεις και 20 σωφρονιστικά καταστήματα. Σε ετήσια βάση προσφέρει υπηρεσίες σε 15.000 αποδέκτες/τριες με διαφορετικές μορφές εξάρτησης (ναρκωτικά, αλκοόλ, τζόγο και διαδίκτυο) και τις οικογένειές τους. Έρευνες τεκμηριώνουν την αποτελεσματικότητα και οικονομική ανταποδοτικότητα των υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ. Όλα τα προγράμματα προσφέρονται δωρεάν, με σεβασμό στο απόρρητο και τις αρχές δεοντολογίας.

Το ΚΕΘΕΑ είναι επίσης ένας από τους κύριους ελληνικούς φορείς πρόληψης, εκπαίδευσης επαγγελματιών και έρευνας στον τομέα των εξαρτήσεων. Σχεδιάζει και εφαρμόζει προγράμματα πρόληψης και αγωγής υγείας σε εκπαιδευτικές κοινότητες όλων των βαθμίδων, σε ομάδες με συμπεριφορά υψηλού κινδύνου και στις τοπικές κοινωνίες, στα οποία μετέχουν 20.000 άτομα ετησίως. Μέσα από εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα, εθνικές και διεθνείς συνεργασίες συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση του φαινομένου των εξαρτήσεων, προωθεί την επιστημονική γνώση και τις καλές πρακτικές, στηρίζει τα στελέχη του χώρου και βελτιώνει τις υπηρεσίες που προσφέρονται στα εξαρτημένα άτομα και τις οικογένειές τους.

Center for Social Innovation

Είμαστε μια ομάδα επαγγελματιών με πάνω από 50 χρόνια συλλογικής εμπειρίας στους τομείς της Εκπαίδευσης, του Εξορθολογισμού Συστημάτων, των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, της Επιχειρηματικότητας, της Κοινωνικής Καινοτομίας, της Παγκόσμιας Υγείας – Επιστήμες της Ζωής, της Επιχειρηματικής Εγκληματολογίας, της Ανάπτυξης & Κινητοποίησης Νέων και της Αναδιανομής των Πόρων σύμφωνα με τους Στόχους. Μέλη της Ιδρυτικής μας Ομάδας έχουν εργαστεί σε τρεις ηπείρους και συνεργαστεί με οργανισμούς και άτομα από διάφορες χώρες. Εργάστηκαν επίσης στους τομείς ιδίων κεφαλαίων και επιχειρηματικών κεφαλαίων μέσω των οποίων συνέβαλαν σημαντικά στην ανάπτυξη μιας σειράς επιχειρήσεων σε διάφορους τομείς. Όλη αυτή η εμπειρία συμβάλει στον εντοπισμό συστημικών προβλημάτων και στην εύρεση και εφαρμογή έξυπνων και βιώσιμων λύσεων σε δύσκολα κοινωνικά προβλήματα. Η ομάδα μας εστιάζει στην ανάπτυξη και την εισαγωγή ανατρεπτικών λύσεων σε συστημικά κοινωνικά, εκπαιδευτικά και οικονομικά προβλήματα. Οι καινοτόμες λύσεις στα συστημικά προβλήματα που εντοπίζουμε αναπτύσσονται μέσα από διάφορα επίπεδα αλληλεπίδρασης με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η αλληλεπίδραση σε επίπεδο ενδιαφερομένων επιτυγχάνεται μέσω καταιγισμού ιδεών, έρευνας πεδίου και ομάδων εστίασης και σε επιστημονικό επίπεδο μέσω βιβλιογραφικής ανασκόπησης και επιστημονικής έρευνας. Σκοπός μας είναι να έχουμε έναν συστηματικό και συστημικό αντίκτυπο στον κοινωνικό ιστό της κοινωνίας μας, ώστε να ενθαρρύνεται και να διευκολύνεται μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους.