Εργαλειοθήκη μεθοδολογίας και αξιολόγησης

Menu:

Εργαλειοθήκη μεθοδολογίας και αξιολόγησης

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε 4 οδηγούς (EN, IT, EL, ES) με καινοτόμες μεθοδολογίες: Συνεργατική μάθηση, συμμετοχική έρευνα δράσης και μεθοδολογία ανά χώρα. Στα Αγγλικά θα βρείτε τον πλήρη οδηγό με 5 μεθοδολογίες