Ψηφιακή εργαλειοθήκη

Εργαλειοθήκη παιδαγωγικού υλικού & πόρων

Σε αυτήν την ενότητα θα βρείτε το State of Play για τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό (Ιταλία, Ελλάδα, Κύπρος και Ισπανία), μια συλλογή του BBPP και μια μηχανή αναζήτησης για παιδαγωγικό υλικό και διδακτικές πηγές.