Εκπαιδευτικό υλικό

Menu:

Εκπαιδευτικό υλικό

Παιδαγωγικό υλικό και εκπαιδευτικές πηγές σε τέσσερα θέματα: Θεμελιώδεις αξίες και κοινωνική πολιτική της ΕΕ - Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός - Ένταξη και κοινωνική συνοχή - Ενεργός ιθαγένεια και εθελοντισμός.