Η κατάσταση

Menu:

Η κατάσταση

Επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού Ελλάδα, προσδιορισμός των φορέων αναφοράς και των παρατηρητηρίων.