ΕΝΟΤΗΤΑ 1. AΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Παρουσίαση

Παρόλο που καμία συμμετοχική διαδικασία δεν είναι όμοια με κάποια άλλη και η εξέλιξη της δεν είναι γραμμική αλλά περισσότερο κυκλική και ανατροφοδοτούμενη, σε γενικές γραμμές, μπορούμε να διακρίνουμε αυτές τις στιγμές και τις βασικές δραστηριότητες που μπορούν να υποδείξουν τα επόμενα βήματα.