ΕΝΟΤΗΤΑ 3. ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΠΑΦΕΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Παρουσίαση

Ξεκινάμε με τον σχεδιασμό της συμμετοχικής διαδικασίας που οδηγεί τους συμμετέχοντες στα διαφορετικά τους στάδια. Και αυτό γίνεται από την αρχή με συμμετοχικό τρόπο: το διαπραγματευόμαστε με το ίδρυμα ή τον οργανισμό, όπως επίσης και με το κοινωνικό κίνημα που προωθεί το έργο, και με τους κοινωνικούς εταίρους που ασχολούνται εκείνη την στιγμή.

Διαπραγμάτευση με κοινωνικούς εταίρους

Οριοθέτηση του θέματος και των στόχων

Πλάνο εργασίας: σχεδιασμός της συμμετοχικής διαδικασίας, χρόνοι, μέθοδοι κτλ. (βλέπε χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας)