ΕΝΟΤΗΤΑ 4. ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΜΑΔΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

Παρουσίαση

Η ομαδική δουλειά είναι ένα από τα βασικά στοιχεία των συμμετοχικών διαδικασιών. Ο ρόλος των τεχνικών ή των εθελοντών στην διευκόλυνση και την αναζωογόνηση αυτών των διαδικασιών είναι βασικός για την επιτυχία τους.

Αυτή ή ενότητα σχολιάζει την σημασία της ομάδας και των πλεονεκτημάτων που φέρνει στους ανθρώπους που συμμετέχουν σε αυτό. Επίσης τους προσφέρει μερικά βασικά στοιχεία για να αντιληφθούν την ζωή, τα στάδια των ομάδων και τις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε αυτά,

Παρέχει μερικά εργαλεία για να αναθεωρήσουμε τον ρόλο μας ως άτομα που εργάζονται με ομάδες και παρέχει μια πρακτική διάσταση δίνοντας στοιχεία και παραδείγματα εργασίας με συμμετοχική δυναμική και μεθοδολογίες όπως επίσης σχόλια πάνω σε βασικούς άξονες όταν προετοιμάζουμε συνεδρίες με μια ομάδα.