ΕΝΟΤΗΤΑ 5. ΞΕΠΕΡΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Παρουσίαση

Καθώς πραγματοποιούμε τα εργαστήρια και έχουμε τις ατομικές και ομαδικές συνεντεύξεις, καθώς και τις σημειώσεις από την παρατήρηση των συμμετεχόντων, μπορούμε να ακούσουμε τις συνεντεύξεις κ.λπ. Μπορούμε να απομαγνητοφωνήσουμε τις φράσεις και τις κύριες “θέσεις”, πάντα όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικά και για μεγαλύτερη πιστότητα στην περίπτωση ενημέρωσης και ανταπόδοσης των αποτελεσμάτων, σε αυτό που σχετίζεται περισσότερο με τη διαδικασία. 

Κάθε εργαστήριο, συνέντευξη, παρατήρηση κ.λ.π. πρέπει να συνοδεύεται από ένα φύλλο που να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής: 

  • Ημερομηνία και τόπος
  • Διάρκεια 
  • Ποιος συμμετείχε (γείτονας, νέος, μέλος συλλόγου…)
  • Σημειώσεις για περιστατικά
Περιεχόμενο Κεφαλαίου
0% Ολοκληρωμένο 0/2 Βήματα