ΕΝΟΤΗΤΑ 5. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Παρουσίαση

To τελευταίο βήμα της σκάλας της συμμετοχής είναι αυτό που οδηγεί στην συμμετοχή των ικανών, ανθρώπων, ομάδων, κοινοτήτων να δράσουν και να πάρουν αποφάσεις σχετικά με τα προβλήματα που τους αφορούν.

Οι παρεμβάσεις σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο είναι αναγκαίες, αλλά η αλλαγή στην κοινότητα, συχνά καταλήγουν στο παρασκήνιο εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των επαγγελματιών, συνιστά μια βασική διάσταση της δουλειάς εάν είμαστε διατεθειμένοι σε βιώσιμες και διαρκείς κοινωνικές αλλαγές.