ΕΝΟΤΗΤΑ 6. Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ (PISA)

Παρουσίαση

Αφού διαπραγματευτήκαμε την έναρξη της συμμετοχικής διαδικασίας, αφού κάναμε τις εργασίες πεδίου για τη συλλογή πληροφοριών και αφού υλοποιήσαμε τις συναντήσεις ενημέρωσης – ανταπόδοσης, μπορούμε να πούμε ότι η αυτοδιάγνωση έχει ολοκληρωθεί. Επίσης, με τα εργαστήρια ιεράρχησης, έχουν δημιουργηθεί οι αναδυόμενοι άξονες στους οποίους πρέπει να επικεντρωθούν οι δράσεις αλλαγής, οπότε τώρα είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε σε δράσεις προγράμματος.