ΕΝΟΤΗΤΑ 6. Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ (PISA)

Presentation

After having negotiated the beginning of the participatory process, having done the field work to collect information and having made the returns, we can say that the self-diagnosis has been completed. Also, with the prioritization workshops, the emerging axes have been built on which the actions of change must be focused, so now it is necessary to proceed to program actions.