ΦΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Αφού πραγματοποιήσουμε τη διάγνωση και τη συμμετοχική ανάλυση του προβλήματος, σας ζητάμε να απαντήσετε στις 9 βασικές ερωτήσεις του έργου (Τεχνική Εννέα Ερωτήσεων), ώστε να μπορέσουμε να αποκτήσουμε μια ιδέα για το έργο σας:

  • Τι; – φύση του έργου
  • Γιατί; – αιτιολόγηση
  • Για ποιο λόγο; – στόχοι
  • Για ποιον; – ομάδα-στόχος
  • Πού; – τοποθεσία
  • Πώς; – μεθοδολογία και αξιολόγηση
  • Πότε; – χρονοδιάγραμμα
  • Με τι; -υλικοί, οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι
  • Πόσο; – προϋπολογισμός

Τέλος, πώς θα ονομάζατε το έργο σας;

Δεν χρειάζεται να είστε εξαιρετικά εξαντλητικοί. Θέλουμε απλώς να μάθουμε την ιδέα του έργου σας και πώς θα ενσωματώνατε τη συμμετοχή σε αυτό.
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ.