ΤΕΛΙΚΟ ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ

Η άσκηση που σας ζητάμε να κάνετε παρακάτω είναι απαραίτητη για να ολοκληρώσετε αυτή την εκπαίδευση και να λάβετε το Πιστοποιητικό Συμμετοχής σας. Πρόκειται για ένα πολύ απλό έντυπο όπου σας ζητάμε να παρουσιάσετε εν συντομία την ιδέα για ένα συμμετοχικό σχέδιο που έχει ως στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Κατεβάστε το συνημμένο έγγραφο, συμπληρώστε το εξηγώντας την ιδέα σας για ένα συμμετοχικό έργο και στείλτε το στον αντίστοιχο εταίρο στη χώρα σας. Μόλις λάβουν το έγγραφό σας, θα κάνουν τις απαραίτητες παρατηρήσεις και θα σας αποστείλουν το Πιστοποιητικό Συμμετοχής σας.

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας και αναμένουμε με ανυπομονησία την ιδέα σας!

Ισπανία: rscproject@documenta.es

Ιταλία: m.lupi@consorzioabn.it

Ελλάδα: genie@kethea.gr