«Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη δημιουργία τοπικών κοινοτήτων για συμπεριληπτική και συνεργατική μάθηση κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού»