2.3 Βασικά στοιχεία της συμμετοχής και του κοινωνικού αντίκτυπου

Τα σχόλια πάρθηκαν από: Luís Aranguren Gonzalo (2010) Η νέα τροχιά της κοινωνικής συμμετοχής. Πλατφόρμα 2015 και άλλα, Μαδρίτη.

  • Η κοινωνική συνοχή είναι η ίδια ένας σκοπός. Αποτελεί μια αξία αφού η εφαρμογή της προωθεί το κοινό καλό και την δικαιοσύνη. Συμμετοχή είναι να βλέπω τον άλλο και να ανοίγομαι σε έναν χώρο αμοιβαίας συνεργασίας και όχι έχθρας.
  • Η συμμετοχή εμπεριέχει την μετατόπιση από το παράπονο, την απάθεια, την απογοήτευση σε μια πιο θετική και εποικοδομητική στάση: τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν.
  • Η συμμετοχή εμπεριέχει την διανομή της εξουσίας και των ευθυνών και την δημοκρατικοποίησή των διαδικασιών.
  • Η κοινωνική συμμετοχή εμπεριέχει το να εμβαθύνει κανείς σε μια διαδικασία συλλογικής δράσης: συλλογική θέληση. Ως αυτού, είναι μια εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία εξελίσσεται μέσω της αξιοπιστίας.
  • Η συμμετοχή συνεπάγεται μια εργασιακή μεθοδολογία που προέρχεται από εμπειρίες ανάπτυξης στην κοινότητα: διάγνωση της πραγματικότητας, προτεραιότητα στις παρεμβάσεις, ένα οργανωμένο σχέδιο δράσης, και αξιολόγησης.
  • Η κοινωνική συμμετοχή απαιτεί την συνεργασία άλλων οργανισμών και ομάδων. Η εφαρμογή δικτύων και των πλατφορμών δημιουργεί χώρους για συμμετοχή και αναζητά καλύτερα αποτελέσματα.
  • Η κοινωνική συμμετοχή εμπλέκει πολλές μορφές δράσεις: τοπικός εθελοντισμός, συλλογικές διεκδικήσεις, γραπτά αιτήματα σε κυβερνητικούς φορείς, διαδηλώσεις, συναντήσεις, επικοινωνία με γείτονες κτλ.
  • Η κοινωνική συμμετοχή είναι μια μορφή πολιτικής επιρροής. Δεν μεροληπτούμε προς κάποια πολιτική παράταξη, αλλά από μια οργανωμένη πολιτική κοινωνία χτίζουμε «γέφυρες» από προτάσεων και απαιτήσεων προς διαφορετικούς δημοσίους εκπροσώπους.
  • Η συμμετοχή είναι συχνά μια διαδικαστική εμπειρία, η οποία έχει την τάση να μετακινείται από πιο συμβολικά ή λιγότερο δεσμευτικά στάδια της συμμετοχής σε μια πιο γεμάτη και πιο χρήσιμη συμμετοχή, με εμπειρίες διανομής της εξουσίας.