2.7 Δραστηριότητα

Πριν προχωρήσουμε στην επόμενη ενότητα, σας προσκαλούμε να συμμετέχετε σε μια μικρή ενδοσκόπηση: δείτε ποιος είναι ο βαθμός της πραγματικής συμμετοχής των ανθρώπων που είναι οι αποδέκτες των δράσεων μας; Για αυτό, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ως οδηγό τα διαδοχικά στάδια της δράσης:

ΣΤΑΔΙΟ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ; ΠΟΙΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΤΕΛΙΚΑ;
1. Διάγνωση του προβλήματος και ανάλυση
2. Η συλλογή των απόψεων
3.Προγραμματισμός της δράσης
4. Εφαρμογή
5. Επίβλεψη και αξιολόγηση

Με βάση το αποτέλεσμα, μπορούμε να αποφασίσουμε σε ποια σημεία θα πρέπει να είμαστε πιο συμμετοχικοί και μπορούμε να προσπαθήσουμε να σκαρφαλώσουμε την σκάλα της συμμετοχής σκαλί σκαλί. Η επιτυχία θα εξαρτηθεί, μεταξύ άλλων: από τον βαθμό της οργάνωσης των ίδιων των ανθρώπων, από την ευελιξία των οργανισμών και της διοίκησης, και την διαθεσιμότητα των λειτουργών, ξεκινώντας με τα εξειδικευμένα στελέχη, που πρέπει να τροποποιήσουν συγκεκριμένες στάσεις και μεθόδους εργασίας. Για αυτό τον λόγο είναι πολύ σημαντικό να έχουμε επίγνωση του είδους της συμμετοχής της ομάδας της οποίας αποτελούμε μέρος ή που προωθούμε ως εξειδικευμένα στελέχη, αφού μπορούμε, χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε, να πέσουμε θύματα ενός είδους παραπλανητικής συμμετοχικής που δεν δημιουργεί διαδικασίες αυτονομίας, χειραφέτησης ή πολιτικής ενδυνάμωσης.

Είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε πως το αποτέλεσμα εξαρτάται από τον στόχο, την κατάσταση, τους συμμετέχοντες και την ικανότητα να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία καταλλήλως.