Topic 1 Διαπραγμάτευση του θέματος και των στόχων

Μετά την πρώτη οριοθέτηση του θέματος και της διαδικασίας, η επικοινωνία με το σχετικό δίκτυο δομών στην περιοχή ξεκινά ώστε να συμμετέχουν στην δημιουργία της πρότασης. Για την εύρεση του μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα τοπικά μέσα, να πάμε σε ήδη υπάρχουσες δομές όπως συντονιστές, δίκτυα κοινωνικών δομών, πλατφόρμες κτλ. και συλλέγουμε πληροφορίες μέσω δημοτικών αρχών, υπηρεσίες πληροφοριών, συμμετοχικά συμβούλια κτλ. Από αυτές τις πρώτες επαφές ξεκινάμε τη σχέση με τους υπόλοιπους σχετικούς εταίρους.

Ένας συμμετοχικός σχεδιασμός πρέπει να προκύπτει από τις φωνές και τις ευαισθησίες των τοπικών κοινωνικών ενδιαφερόμενων μερών (δομές και σχετικό δίκτυο που σχετίζεται με το θέμα). Πρέπει να ξεκινάει τουλάχιστον στην αρχή με τους κεντρικούς εταίρους, και με ξεκάθαρη διάθεση να είναι ανοιχτοί να ακούσουν τους πάντες, ώστε όλοι να συμμετέχουν στο έργο αν το επιθυμούν.

Ίσως να ανακαλύψουμε ότι οι απαιτήσεις που συγκεντρώθηκαν είναι είτε πολύ συγκεκριμένες είτε πολύ γενικές. Σε αυτή την περίπτωση η Κινητήρια Ομάδα (βλέπε παρακάτω) πρέπει να προσπαθήσει να ενώσει τους «τις βασικές ανησυχίες», τις πιο έντονες ανάγκες, με τα υπάρχοντα ζωτικής σημασίας προβλήματα (εργασία, περιβάλλον, συμμετοχή των πολιτών, ανθρώπινα δικαιώματα κτλ.) με σκοπό να εγκαθιδρυθούν γέφυρες ανάμεσα και στα δύο επίπεδα. Πως πηγαίνουμε από τις πιο βαθιές απαιτήσεις και ανάγκες στα ζωτικής σημασίας προβλήματα που επηρεάζουν όλους τους ανθρώπους;

Σε αυτή την διαδικασία, θα αρπάξουμε την ευκαιρία να ρωτήσουμε σχετικά με ιστορικά γεγονότα (καλύτερα πρόσφατα) που συνέβησαν στην περιοχή που ερευνούμε, τα οποία επηρέασαν την πλειοψηφία του πληθυσμού και κινητοποίησαν ένα μεγάλο κομμάτι αυτής (δημιουργώντας συναίνεση, αντιδράσεις κτλ.). Αυτές τις οποίες θα αποκαλούμε από εδώ και πέρα Ιστορικές Αναλύσεις, θα μας δώσουν τις κατευθυντήριες γραμμές για να γνωρίσουμε ποια είναι τα κίνητρα, ενδιαφέροντα και στοιχεία κινητοποίησης του πληθυσμού.

Για παράδειγμα, υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση από χιλιάδες ανθρώπους κατά του πολέμου του Ιράκ, αλλά αργότερα αυτό δεν μεταφράστηκε μέσα στους οργανισμούς με το ίδιο περιεχόμενο. Άλλο ένα παρόμοιο παράδειγμα, αλλά από μια πιο τοπική σκοπιά, θα μπορούσε να είναι ο εορτασμός ενός μεγάλου διαπολιτισμικού φεστιβάλ σε μια γειτονιά, το οποίο θα είχε συνέχεια με νέες μορφές ενός κοινωνικού οργανισμού. Αυτά είναι τα γεγονότα που προκαλούν ανάλυση (για αυτό και τους ονομάζουμε αναλυτικούς παράγοντες), αφού είναι γνωστοί και οι άνθρωποι τους έχουν σχολιάσει στην καθημερινή τους ζωή, είναι μια συγκεκριμένη αναφορά για να δείξει τις θέσεις που υιοθετεί ο καθένας. Και οι δύο θέσεις, για παράδειγμα, στην ερώτηση: γιατί οι άνθρωποι δεν οργανώνονται για….; ή Γιατί να το κάνουν; Για να μάθουμε παραπάνω για αυτούς τους αναλυτικούς παράγοντες μπορείτε να δημιουργήσετε ένα εργαστήριο.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Σε αυτή την εικόνα για παράδειγμα, οι θετικοί παράγοντες έχουν τοποθετηθεί πάνω στην γραμμή και οι αρνητικοί από κάτω. Επίσης, τρεις σημαντικές στιγμές για τις οποίες οι αναλυτικοί παράγοντες έχουν διχάσει τους συμμετέχοντες, έχουν σημειωθεί με ένα κόκκινο κύκλο, γιατί ενώ για κάποιους είναι θετιές για κάποιους άλλους δεν είναι (αργότερα, ίσως έχει νόημα να το επανεξετάσουμε).

Το Χρονοδιάγραμμα μπορεί να μείνει ανοιχτό ώστε να ολοκληρωθεί αργότερα, ή με περισσότερα στοιχεία ή πληροφορία που δεν είναι γνωστή στην πρώτη συνάντηση. Αυτό μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο στην αρχή γιατί σχετικά με το παρελθόν, και ειδικά σχετικά με κάποιους ιστορικούς αναλυτικούς παράγοντες (γεγονότα που επηρέασαν την κοινωνική ζωή) οι άνθρωποι έχουν διαμορφώσει μια άποψη, η οποία είναι πάντα ένα σημείο εκκίνησης, Δεν είναι το ζήτημα η «αντικειμενική αλήθεια» που ισχυρίζεται την εγκυρότητα, αλλά οι αλήθειες που έχουν δημιουργηθεί μέχρι τώρα και σχετικά με ποια υπάρχει μια γενική συναίνεση, ή διαφορές που θα έπρεπε να είναι γνωστές από την αρχή.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ

Άλλος ένας καλός τρόπος να προχωρήσουμε την υλοποίηση του έργου, στην αρχή είναι να προσπαθήσουμε να βάλουμε (πρώτα ατομικά και μετά σε ομάδες – με την Κινητήρια Ομάδα για παράδειγμα) ότι ήδη γνωρίζουμε ή έχουμε καταλάβει σχετικά με την υπόθεση, και μετά τις αρχικές ιδέες πάνω στο πώς να ενώσουμε την διαδικασία. Εδώ προτείνουμε πίνακες και κάποιες ερωτήσεις που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε αυτό το έργο, παρόλο που το σημαντικό πράγμα είναι να διαμορφωθούν για κάθε υπόθεση και στις συγκεκριμένες ανάγκες. 

Περιοχή και περιβάλλον Πληθυσμός Οικονομική δραστηριότητα και χρηματικοί πόροι Πολιτική και κοινωνική οργάνωση Ιστορία και ταυτότητα
Τι γνωρίζουμε; (Προβλήματα, βέλτιστες πρακτικές κτλ.)
Τι δεν γνωρίζουμε;
Τι συμπεραίνουμε; (υποθέσεις)
Τι προβλέπουμε