Topic 1 Συμμετοχικές μεθοδολογίες.

Η μεθοδολογία είναι μια σειρά βημάτων ώστε να επιτευχθεί ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα.

Οι συμμετοχικές μεθοδολογίες είναι «μεθοδολογίες» που το καθιστούν ευκολότερο για τους ανθρώπους να μοιραστούν την γνώση που έχουν σχετικά με τον κόσμο, με τον σκοπό να αντικατοπτριστούν οι εναλλακτικές στα προβλήματα που έχουν προηγουμένως αναγνωριστεί μαζί» Οι συμμετοχικές μεθοδολογίες στοχεύουν να ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να αποκτήσουν διαφορετικούς τρόπους να κατακτούν την γνώση –διαισθητικά και σχετικά- και με αυτόν τον τρόπο μπορούν να έχουν μια πιο ευρεία εικόνα της πραγματικότητας.

Μια συμμετοχική μεθοδολογία προωθεί μια αίσθηση της κοινότητας και την κάνει να γίνεται αντιληπτή ως επαρκή. Με αυτό τον τρόπο οι συμμετοχικές μεθοδολογίες:

 

  • Παρόλο που προέρχονται από το πεδίο της κοινωνικής έρευνας , η χρήση τους δεν χρειάζεται να περιοριστεί στην έρευνα
  • Η πρόθεση τους είναι πάντα δύσκολη και σπάνια αναγνωρίζεται η αξία τους: για να βασιστούμε σε ανθρώπους ως πηγή πληροφοριών και ως μια πηγή ανασκόπησης πάνω στα προβλήματα, με το να τους εμπλέκουμε στην επίλυση τους.
  • Εάν δουλεύουμε για να πετύχουμε τους στόχους της αλλαγής, πρέπει να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη το νόημα που δίνουν οι άνθρωποι στα πράγματα, βασιζόμενοι στην κατανόηση όλων των θέσεων και των στρατηγικών που διακυβεύονται (κανένας δεν έχει ολόκληρη την αλήθεια, αλλά αυτή δημιουργείται συλλογικά)
  • Για αυτό τον λόγο, οι συλλογικές μέθοδοι θεωρούν τους ανθρώπους ως στοχαστικά άτομα, που σκέφτονται και πράττουν συνδεδεμένα με το περιβάλλον τους, με ιστορία και τα πράγματα που τους περιβάλλουν.
  • Και προσπαθούν να προσφέρουν επαρκεί εργαλεία ώστε τα άτομα να μπορούν να σκεφτούν εναλλακτικές με βάση την διάγνωση.
  • Να αμφισβητούν το μονοπώλιο των λύσεων από τον ειδικό. Δεν απορρίπτεται η κρίση του και η σοφία του, όλοι οι λειτουργοί υιοθετούν μια συνεργατική στάση.
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ

Οι άνθρωποι είναι «αποξενωμένοι» και δεν γνωρίζουν, δεν βλέπουν

Φέρνουμε στην επιφάνεια κοινά νοήματα από τα οποία προκύπτουν οι πρακτικές.

Ξεκινά από μια άνιση σχέση γνώσης – εξουσίας. Από το δικό μου επίπεδο γνώσης – δύναμης μειώνω την αξία της γνώσης του άλλου

Καλλιεργούνται οριζόντιες σχέσεις εξουσίας. Ο άλλος με εμπλουτίζει από το επίπεδο της γνώσης του.

Η γνώση είναι στα χέρια των ειδικών.

Η γνώση χτίζεται από αυτό που προσφέρουν οι «θεωρητικοί» και οι «πρακτικοί» ειδικοί.

Να είσαι επιφυλακτικός με τους άλλους

Χτίζεται μαζί με τους άλλους

Μιλάς εκ μέρους άλλων, σκέφτεσαι αντί για άλλους

Εκφράζεται από έναν

Οι δράσεις σχεδιάζονται με βάση αυτό που πιστεύεται ότι χρειάζονται οι άλλοι

Μια κοινή δράση δημιουργείται

Η αλλαγή βασίζεται μόνο στην γνώση που αποκτάται από τους ειδικούς

Η αλλαγή βασίζεται στις σχέσεις

Σε προσκαλούμε να συμμετέχεις στη «δράση μας»

Σε προσκαλούμε να συμμετέχεις στη «δράση μας»

Table taken from Democracy in Action. A vision from participatory methodologies. Authors: Ernesto Ganuza, Lucrecia Olivari, Pablo Pano, Luz Buitrago, Concepción Lorenzana, 2010.

Οι συμμετοχικές διαδικασίες βασίζονται σε τρεις βασικές αρχές. Αρχικά, δεν είναι προϊόν της μόδας ή της μοντέρνας εποχής, αφού παρουσιάζουν ένα μακρύ ιστορικό ταξίδι. Δεύτερον, δεν είναι σχεδιασμένοι για τον μοναδικό σκοπό να είναι ευχάριστοι, αλλά υπάρχει μια παιδαγωγική και διδακτική βάση για να στηρίξει την δημόσια εκπαίδευση. Τρίτον, αυτές οι παιδαγωγικές βάσεις έχουν εξεταστεί από διάφορα εκπαιδευτικά ιδρυματα και κοινότητες «στην δράση»

Οι συλλογικές μέθοδοι είναι πιο επιτυχημένες όταν ο ενδιαφερόμενος έχει μια δυνατή προσέγγιση και μοιράζεται την ηγεσία. Παρομοίως, η μεθοδολογία για τον προγραμματισμό ή την διαχείριση μιας συγκεκριμένης δράσης είναι εκείνοι που απαντά στους στόχους, τις αξίες και τις προσωπικές ικανότητες των συμμετεχόντων που είναι κομμάτια της διαδικασίας.