Topic 5 Συνελεύσεις και συναντήσεις

Οι συνελεύσεις και οι συναντήσεις είναι ένα εργαλείο στην διάθεση των ομάδων και είναι το πιο πρακτικό, διαδεδομένο και χρήσιμο εργαλείο για δημοκρατική οργάνωση και κοινωνική συμμετοχή

Οι συναντήσεις είναι μια έκφραση ενός τρόπου αλληλεπίδρασης, ταύτισης και συμμετοχής με συν-ευθύνη, ισότητα και οριζοντιότητα.

Οι συναντήσεις πρέπει να έχουν προετοιμαστεί και να δίνουμε προσοχή σε αυτές. Είναι επίσης αναγκαίο για την ομάδα να λάβει χώρα μια εκπαιδευτική διαδικασία ώστε οι συναντήσεις να είναι λειτουργικές, να εκπληρώνουν τον σκοπό τους και είναι ένας χώρος όπου όλοι αισθάνονται άνετα.

Μερικές φορές, οι συναντήσεις δεν είναι κατάλληλα προετοιμασμένες, όπως επίσης και εσωτερικές δυναμικές παρεξηγημένων ρόλων, χαμηλής συμμετοχής, υπερφόρτωσης της ατζέντας… Αυτό κάνει τις συναντήσεις άχρηστες και τους ανθρώπους να σταματήσουν να έρχονται.

Είναι επίσης συνηθισμένο να πέφτουν σε υπερβολή μιας «οξείας μανία για συναντήσεις» που γίνεται αντιληπτό ως μια τάση να συγκαλούν έναν υπερβολικό αριθμό συναντήσεων συνήθως όχι πολύ καθοριστικά.

Είτε είναι συναντήσεις ενός οργανισμού, με τους κανονισμούς και το συμβούλιο των διευθυντών ή μιας ανεπίσημης ομάδας με την οποία δουλεύουμε, η πρακτική της συνέλευσης προσφέρει μια φιλοσοφία και επαρκή εργασιακή μεθοδολογία ώστε να προωθεί την ίση συμμετοχή. Σε περιπτώσεις, η μεθοδολογία της συνάντησης μπορεί να συνυφανθεί με έναν χώρο στον οποίο ο καθένας θα μπορεί να μιλήσει για οτιδήποτε θέλει, οποτεδήποτε θέλει, και για όσο θέλει. Δεν έχει να κάνει με αυτό.

Η μεθοδολογία της συνέλευσης βασίζεται σε οριζόντιες σχέσεις και δημιουργεί ισονομία στην λήψη αποφάσεων, μέσα στην οποία όλα τα μέλη έχουν την ίδια δυνατότητα για επιρροή και αποφάσεις. Σε μια συνέλευση, οι ομάδες συμμετέχουν σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, από την ανάλυση ή την φάση της συζήτησης, την επίλυση των συγκρούσεων και λήψη αποφάσεων, αλλά πρέπει να γίνει με έναν τακτικό και ξεκάθαρο τρόπο για όλους, όπως επίσης και με διαφορετικές δυναμικές για κάθε έναν από τους στόχους και στιγμές.

Για να επιτύχει η συνέλευση τον σκοπό της σωστά, είναι βασικό να εφαρμόσουμε μια συγκεκριμένη τεχνολογία και συγκεκριμένες αρχές.

Assemblies and meetings. Lorenzo y Martínez (2001)

Το να ξεκινήσουμε να εργαζόμαστε με έναν τρόπο όμοιο της συνέλευσης και να κινητοποιήσουμε προς αυτές τις πρακτικές, μπορεί να παρουσιαστεί με έναν διδακτικό τρόπο, μέσω παιχνιδιών, χρησιμοποιώντας την δυναμικής της ομάδας για εξασκήσουμε την σύμφωνη γνώμη ή την ανταλλαγή απόψεων και να ξεκινήσουμε με βραχυπρόθεσμες εμπειρίες σύμφωνα με την ηλικία και την εμπειρία.

Είναι σημαντικό να εφεύρουμε μηχανισμούς που προωθούν την συμμετοχή σε όλα τα μέλη της ομάδας. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι λιγότερο κινητοποιημένοι να συμμετέχουν, είτε λόγω ντροπής, είτε λόγω έλλειψης αυτό-εκτίμησης είτε επειδή έχουν λιγότερα εργαλεία να το κάνουν. Οι λόγοι είναι πολλαπλοί.

Για αυτό τον λόγο κάποιο από τους μηχανισμούς μπορούν να τοποθετηθούν ώστε να συλλέγουν γνώμες. Ένας από αυτούς μπορεί να είναι αυτό που ονομάζουμε συστήματα γνωμοδότησης και τροχοί των απόψεων. Οι τροχοί απόψεων είναι μια απλή τεχνική μέσω της οποίας η γνώμη κάθε ανθρώπου ερωτάται με την σειρά, ένας προς έναν και χωρίς συζήτηση.

Τα συστήματα γνωμοδότησης μας βοηθούν να συλλέξουμε τις απόψεις όλων των συμμετεχόντων. Μερικές φορές είναι χρήσιμο να χρησιμοποιούμε μη-λεκτικές τεχνικές, αφού διευκολύνουν την συμμετοχή των ανθρώπων που δεν αισθάνονται άνετα να μιλήσουν. Μπορούμε να το κάνουμε μέσω εκφράσεων του σώματος, να δείχνουμε χρωματιστές κάρτες κτλ. Παρομοίως, ο διαχωρισμός σε μικρές ομάδες ή ομάδες εργασίας προωθεί την ενεργητική ακρόαση και συμμετοχή. Είναι ένα τρομερά εύκολο εργαλείο να εφαρμόσουμε αλλά με αξιοσημείωτα αποτελέσματα.

Οι οριζόντιες σχέσεις αναζητούν να φθάνουν σε αποφάσεις προτιμότερα μέσω κοινής γνώμης. Η απόφαση της κοινής γνώμης είναι μια διαδικασία απόφασης που αναζητά όχι μόνο την συμφωνία της πλειοψηφίας των συμμετεχόντων, αλλά επίσης στοχεύει και στο να επιλυθούν και να μετριαστούν οι εντάσεις των μειονοτήτων ώστε να φτάσουμε στην πιο ικανοποιητική απόφαση. Η κοινή γνώμη δεν έχει στόχο να αποκλείσει την μειονότητα αλλά να την ενσωματώσει. Η διαδικασία της κοινής γνώμης είναι, χωρίς αμφιβολία, περίπλοκή αλλά τα πλεονεκτήματα είναι πολλά, αφού αποφεύγει τις άλυτες διαφορές, και αναζητά την ενσωμάτωση όλων των συμμετεχόντων ώστε να μην είναι αποκλεισμένοι. Επίσης, οι λύσεις στις οποίες καταλήγει, είναι συνήθως ολοκληρωμένες και ευρηματικές. Η κοινή γνώμη δεν σημαίνει πως ο καθένας καταλήγει στο ίδιο συμπέρασμα ή προσπαθεί να πείσει τους υπόλοιπους, προσπαθεί να φέρει τις διαφορετικές θέσεις πιο κοντά, δημιουργεί μια εναλλακτική που λαμβάνει υπόψιν τις υπόλοιπες. Αυτό προϋποθέτει να είμαστε πρόθυμοι να μετακινηθούμε από την άποψη μας και να αναζητήσουμε συμφωνία , να μην εγκλωβίσουμε τους εαυτούς μας σε μια θέση και να είμαστε ικανοί να αλλάξουμε την οπτική μας γωνία.