Topic 6 Ανάπτυξη του συνεργατικού δείγματος

Αυτοί οι χάρτες μπορούν να μας θυμίσουν σε ποιους εταίρους μπορούμε να βασιστούμε με το μεγαλύτερο όφελος για τη διαδικασία, και επίσης ποιοι εξωτερικοί και εσωτερικοί παράγοντες σε μια συγκεκριμένη περίπτωση έχουν τόσο μεγάλη επιρροή που θα έπρεπε να ξέρουμε τις στρατηγικές τους. Μας ενδιαφέρει να γνωρίζουμε ποιες είναι  αυτές οι «θέσεις» και υπέρ και κατά, όχι μόνο την δύναμη της συγκέντρωσης, αλλά και την αληθινή, οικονομική και πολιτική δύναμη, να πράξουν ή να εναντιωθούν στη διαδικασία που βρισκόμαστε.

Ένας τρόπος να το θυμόμαστε, είναι να ρωτήσουμε τους εαυτούς μας, σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν αυτές τις διαδικασίες είναι να χωρίσουμε τους χάρτες που φτιάχνουμε σε δύο άξονες. Στον κάθετο άξονα για παράδειγμα, μπορούμε να βάλουμε πάνω τις ομάδες ή τα ιδρύματα που έχουν την μεγαλύτερη οικονομική και πολιτική δύναμη (δύναμη υψηλής κοινωνικής τάξης) στην μέση τους τομείς των μόνιμων εργατών (μεσαία δύναμη), και στο τέλος, οι πιο ασταθείς παράγοντες, με λιγότερη πραγματική δύναμη.

Στον οριζόντιο άξονα, για παράδειγμα, μπορούμε να τοποθετήσουμε τα επίπεδα της προτίμησης στην επίλυση της σύγκρουσης ή στην προτίμηση της συμμετοχικής διαδικασίας που προωθούμε. Υπάρχουν ομάδες, σύλλογοι, ιδρύματα, και ανοργάνωτοι φορείς που θεωρούμε ότι είναι πιο όμοιοι και άλλοι που διαφέρουν. Αλλά σε αυτό τον άξονα είναι σημαντικό να προκρίνουν τις «θέσεις», καθώς δεν είναι το ίδιο να έχουν «διαφορετικές» θέσεις (θα ήθελαν να κάνουν τα πράγματα διαφορετικά, αλλά θα ήταν έτοιμοι να κάνουν κάτι) από το να τοποθετούν τους εαυτούς τους ως «εξωτερικούς» ή «αδιάφορους» (τους προσφέρει ανεξάρτητα με το τι συμβαίνει) ή να έχουν «αντίθετες» θέσεις (ελισσόμενοι ενάντια) στην συγκεκριμένη περίπτωση που είμαστε εμείς.

 

Πως αποφασίζουμε ποιον θα να ρωτήσουμε;

Εάν η έρευνα μας λαμβάνει χώρα σε μια συγκεκριμένη περιοχή, είναι ενδιαφέρον να γνωρίζουμε τις γνώμες των βασικών ιδρυμάτων, οργανισμών και γεφυρών μέσα στον χάρτη των ήδη υπαρχουσών σχέσεων.

Ένα χρήσιμο εργαλείο ώστε να ξέρουμε «ποιος είναι ποιος» μπορεί να είναι ο παρακάτω πίνακας, μέσα στον οποίο μπορούμε να τοποθετήσουμε ιδρύματα, οργανισμούς και άτομα σύμφωνα με τη θέση τους σχετικά με το θέμα της διαδικασίας. Αυτός ο πίνακας μπορεί πιο εύκολα να συμπληρωθεί με τη βοήθεια του χάρτη σχέσεων που φτιάξαμε νωρίτερα. Είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε παραπάνω τις θέσεις όλων των ανοργάνωτων φορέων.

Με αυτό τον πίνακα προκύπτουν περίπου 12 πιθανές θέσεις μέσα στα κομμάτια του πίνακα που διασταυρώνονται, όπου μπορούμε να τοποθετήσουμε την χαρτογράφηση των κοινωνικών εταίρων και τις σχέσεις. Αυτό λειτουργεί, πρώτα από όλα, ως μια «ακτινογραφία» της προβληματικής κατάστασης και των θέσεων με τις οποίες θεωρούμε πως πρέπει να αναγνωρίσουμε. Αλλά αυτή η «ακτινογραφία» μπορεί επίσης να μας βοηθήσει να επιλέξουμε ποιες ομάδες είναι κρίσιμο να ακούσουμε ώστε να έχουμε μια διάγνωση με όλες τις «σημαντικές θέσεις» που εμπλέκονται. Ένα «δείγμα» χρησιμοποιείται ώστε να αποφύγουμε να πρέπει να ακούσουμε όλο τον πληθυσμό αλλά ένα κομμάτι του, ώστε με  κάποια εργαστήρια, ατομικές και ομαδικές συνεντεύξεις, να μπορούμε να έχουμε την απαραίτητη βασική πληροφορία.  

Ο πιο εύκολος τρόπος να επικοινωνήσουμε είναι συνήθως μέσω της Επιτροπής Παρακολούθησης ή της Ομάδας Δράσης, οι οποίες συνήθως έχουν μια λίστα με οργανισμούς και πολιτικούς αρχηγούς. Επίσης, είναι συνηθισμένο από τα άτομα στα οποία παίρνουμε συνέντευξη να δίνουν τα στοιχεία επικοινωνίας και άλλων (“φαινόμενο χιονοστιβάδα”). 

Ο αριθμός των συνεντεύξεων, χωρίς να είναι στημένες και άκαμπτες, μπορούμε να τον τοποθετήσουμε μεταξύ 9 και 18, και πρέπει να εξασφαλίζουν πως και οι θεσμικές θέσεις και αυτές των οργανωμένων και ανοργάνωτων ομάδων συμπεριλαμβάνονται. Συνήθως θεωρείται πως από αυτά τα νούμερα προκύπτει αυτό που αποκαλείται «αρχή του κορεσμού», το οποίο σημαίνει πως αυτές οι ομιλίες και οι θέσεις ξεκινούν να επαναλαμβάνονται. Σε αυτή την περίπτωση, συστήνεται να μη θεωρούμε πως το κεφάλαιο των συνεντεύξεων έχει κλείσει, αφού σε όλη την διάρκεια της διαδικασίας νέες θέσεις  μπορεί να εμφανιστούν και να έχει ενδιαφέρον να συγκεντρωθούν.